Najczęściej występujące choroby starcze

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie jest definiowane nie tylko jako dobrostan fizyczny, ale również i co zasługuje na podkreślenie, dobrostan psychiczny (o którym więcej przeczytasz tutaj https://zdrowiewformie.pl/psychologia/) oraz społeczny. Wraz z postępem starzenia w organizmie zachodzi szereg zmian, z których tylko niektóre są niekorzystne. O tym mówi właśnie kolejna definicja wyprowadzona od tej samej organizacji: o pomyślnym starzeniu. W praktyce jest to proces powolny, wolny od chorób przewlekłych i z zachowaną sprawnością.

Ważnym jest, aby dodać życia do lat, a nie lat do życia

To motto powinno przyświecać każdej osobie, która staje u progu starości. Sama również staram się wcielać je w życie. Starość to coś, na co przygotowuję się całe swoje życie. Co ciekawe, sam proces starzenia nie jest do końca wyjaśniony: istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko, ale żadna do końca nie została potwierdzona.

Według wielu definicji, najczęściej przyjmowaną granicą wieku, od którego uważa się osoby za stare, jest to granica 60-65 lat. WHO wyróżnia również poszczególne okresy w starości, którym warto się bliżej przyjrzeć. W końcu na starość przypada prawie jedna czwarta naszej obecnej prognozowanej długości życia! Chociażby dlatego ten okres nie powinien być marginalizowany i bagatelizowany.

 • wczesna starość przypada na okres przypadający na 60-75 lat (tzw. wiek podeszły)
 • późna starość przypada na okres przypadający na 75-90 lat (tzw. wiek starszy)
 • o długowieczności mówimy, kiedy osoba posiada 90 i więcej lat ( tzw. długowieczność)

Od czego zależy proces starzenia się?

Starzenie się zależy od:

 • czynników genetycznych
 • stylu życia
 • środowiska (zarówno fizycznego jak i społecznego)

Ważne jest to, aby zauważyć, że oprócz starzenia pomyślnego równie często mamy do czynienia ze starzeniem patologicznym, czyli tak jak nam logika podpowiada: przebiegające nie tak, jak powinno, to jest przedwczesnego, albo powikłanego licznymi procesami chorobowymi. Na starzenie patologiczne ma wpływ:

 • niewłaściwe odżywianie się (głównie mam na myśli niedobory pokarmowe)
 • narażenie na długotrwały stres psychiczny
 • nałogi i uzależnienia
 • brak ruchu
 • hałas
 • wibracje
 • niewłaściwy mikroklimat, jak również region zamieszkania
 • przebyte choroby
 • choroby przewlekłe

Najczęściej występujące choroby starcze

Wśród wielu osób starszych bardzo często mamy do czynienia z wieloma chorobami. Co gorsza, przeważnie nie jest to tylko jedno schorzenie. Rozróżnia się sytuacje, w których choroby mają wspólną przyczynę (na przykład, kiedy jedna choroba jest skutkiem drugiej, kiedy rozwinęła się w wyniku zaistnienia pierwszej, innymi słowy, są ze sobą powiązane) oraz takie, których jednoczesne występowanie nie jest od siebie uzależnione.

Najczęstszymi chorobami starszymi występującymi w populacji są to schorzenia układu ruchu, takie jak osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów oraz choroba zwyrodnieniowa stawów.

Osteoporoza występuje o wiele częściej u kobiet niż u mężczyzn, sama znam sąsiadki z mojego otoczenia borykające się z tym schorzeniem. Jest to przewlekła, metaboliczna choroba szkieletu charakteryzująca się zmniejszeniem ilości masy kostnej i obniżoną wytrzymałością mechaniczną na obciążenia i urazy. Przy Osteoporozie zwiększa się ryzyko złamań.

Na drugim miejscu plasują się schorzenia związane z układem krążenia.

Jeśli chciałbyś przeczytać więcej na temat chorób występujących u osób starszych wejdź koniecznie w ten link.

Podobne artykuły