Morfologia krwi – jak interpretować badanie?

Morfologia krwi to najczęściej wykonywane badanie diagnostyczne. Pomaga sprawdzić ogólny stan zdrowia, a także wykryć jakiekolwiek nieprawidłowości. Krew składa się z erytrocytów (krwinek czerwonych), leukocytów (krwinek białych), trombocytów (płytek krwi) oraz osocza. W organizmie zdrowego człowieka znajduje się od 5 do 5.5 litrów krwi. Pełni wiele funkcji w organizmie m.in. odpowiada za rozprowadzanie tlenu, a także pozbywania się dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Bierze udział w walce z bakteriami i wirusami oraz odpowiada za stałą temperaturę ciała.

Wyniki laboratoryjne – prawidłowy odczyt

Morfologia krwi obejmuje:

  • hematokryt (HCT)
  • hemoglobinę (Hb)
  • średnią zawartość hemoglobiny w erytrocycie (MCH)
  • średnią zawartość hemoglobiny w erytrocycie (MCHC)
  • objętość krwinki czerwonej (MCV)
  • rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów (RDW)
  • liczbę erytrocytów (RBC)
  • liczbę retikulocytów (RC)

Interpretacja wyników krwi

W przypadku morfologii krwi nasz wynik może być: w normie albo powyżej lub poniżej normy. Wyniki należy porównać z normami, które uwzględniane są na wydruku z laboratorium. Hemoglobina odpowiada za transport tlenu i dwutlenku węgla. Natomiast erytrocyty odpowiedzialne są jedynie za przenoszenie tlenu. Podwyższony wynik MCV może świadczyć o niedoborze witaminy B12 lub kwasu foliowego. W przypadku wyniku poniżej normy oznacza to niedokrwistość. Jeśli chodzi o MCH podwyższona zawartość może być wynikiem sferocytozy, a obniżona często świadczy o niedokrwistościach związanych z niedoborem żelaza. Wynik poniżej normy MCHC również może świadczyć o anemii. Podwyższony wynik hematokrytu często oznacza przewlekłe choroby płuc, odwodnienie, nowotwory nerek. Spadek hematokrytu sugeruje anemię. Wartość parametru RDW rośnie, jeśli borykamy się z niedoborem żelaza. Zbyt wysoki wynik RC jest oznaką niedoboru witaminy B12, przebywania na wysokościach lub niedokrwistości. W przypadku niskiego wyniku RC mamy do czynienia z niewydolnością szpiku kostnego.

Wysoka hemoglobina

Duże stężenie hemoglobiny w organizmie to hemoglobinemia, do której dochodzi w wyniku zwiększenia ilości erytrocytów w organizmie. Charakterystyczne dla niej objawy to ciemne lub czerwone zabarwienie moczu. Żelazo, które zawiera hemoglobina odkładane jest w narządach, co często prowadzi do upośledzenia w funkcjonowaniu narządów. Wysokiej wartości hemoglobiny towarzyszą również bóle brzucha, trudności z przełykaniem, pojawienie się zakrzepów oraz problemy z erekcją u mężczyzn. W tym przypadku ważne jest picie dużej ilości wody oraz przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego.

Podwyższone erytrocyty

Podwyższenie liczby erytrocytów często jest spowodowane przebywaniem na wysokościach przez dłuższy czas, a także regularnym paleniem tytoniu. Ilość tlenu, która jest dostarczana do tkanek maleje. W wyniku tego organizm zwiększa produkcję krwinek czerwonych. Choroba, która może mieć związek z zwiększonym powstawaniem krwinek czerwonych, to czerwienica prawdziwa, która nieleczona może być śmiertelna. Do jej objawów zaliczają się zawroty i bóle głowy, problem z koncentracją, a także pojawiający się świąd, który pojawia się po kontakcie z ciepłą wodą.

Co zrobić, gdy wyniki wykazują odchylenie od normy?

Jeśli nasze wyniki morfologii krwi odbiegają od normy powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, nie należy ich bagatelizować. Podwyższone lub obniżone wartości mogą, lecz nie muszą wskazywać na stan chorobowy, dlatego nie powinniśmy martwić się na zapas.

Podobne artykuły